opsigelse af et lejemål efter dødsfald: Istandsættelse og flytning

Ældresagen skriver om: Opsigelse af lejemål efter dødsfald

Vedrørende en opsigelse af et lejemål efter dødsfald skriver Ældresagen, at ved flytning eller ved dødsfald af en plejebolig eller ældrebolig, skal lejemålet opsiges med det varsel, der er anført i lejekontrakten. Dette varsel er typisk tre måneder, men kan være kortere hvis der dør en lejer, der ikke efterlader en ægtefælle eller andre medlemmer af husstanden. Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Hvis man ønsker at flytte med kortere varsel end det sædvanlige eller ved dødsfald, er udlejeren forpligtet til at genudleje så hurtigt som muligt. Ved dødsfald vil boet hæfte for huslejen, indtil boligen genudlejes, eller de tre måneder er gået. Der kan være behov for at rydde boligen hurtigt, og i flere retskredse er der indgået aftaler med kommuner om muligheden for at rydde boligen inden der er taget stilling til boets behandling. En lejer af en plejebolig kan kun opsiges, når der er opfyldt de almindelige regler i lov om leje af almene boliger, og når der samtidig tilbydes en anden passende bolig. Opsigelsesvarslet vil være tre måneder. Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen, og ved dødsfald bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket. Når lejemålet ophører ved flytning eller dødsfald, skal det vurderes, om der skal betales for reparationer og istandsættelse, og der skal samtidig ske afregning vedrørende det resterende indskud såvel som andre relevante tiltag.